One Two Gaming | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

One Two Gaming is een online entertainment dienst. Onder "One Two Gaming" en wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de beheerder(s) van deze site. De Algemene voorwaarden bestaan uit twee documenten: het Gebruikers Reglement en het Privacy Beleid.
Gebruik van One Two Gaming is te allen tijde gebonden aan het Gebruikers Reglement en het Privacy Statement. Door gebruik te maken van One Two Gaming ga je akkoord met deze voorwaarden.

Gebruikers Reglement
Het Gebruikers Reglement geeft duidelijkheid over wat je kan verwachten van One Two Gaming en wat One Two Gaming verwacht van jou. Het bevat ook de voorwaarden waarop wij onze diensten en software beschikbaar stellen. Onze speler gemeenschap is constant aan verandering onderhevig het is dus belangrijk om regelmatig de Algemene voorwaarden door te lezen om op de hoogte te blijven van veranderingen en andere belangrijke informatie.

Geschikt Online Content
Met "content" bedoelen we het totaal aan software, communicatie, beelden, geluiden het materiaal en informatie die je ziet op onze diensten. One Two Gaming, onze leden, onze affiliates en onze onafhankelijke content-aanbieders leveren het merendeel van de content aan. One Two Gaming controleert niet alle beschikbare content die door onze diensten verkrijgbaar is. One Two Gaming is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor content die wordt aangeboden door leden, of andere gasten. One Two Gaming onderschrijft niet, geeft geen goedkeuring aan of controleert op geen enkele wijze enige content die jij of andere gebruikers aanbieden of uitwisselen op onze diensten. We behouden het recht om content te verwijderen waarvan wij van mening zijn dat deze, om welke reden dan ook, bezwaarlijk is. Nog One Two Gaming of haar affiliates zijn verantwoordelijk voor het niet verwijderen of het vertraagd verwijderen van content. Jij draagt het volledige risico voor het al dan niet compleet zijn, nuttig zijn en correctheid van content aanwezig op onze diensten. Leden en andere gasten kunnen content genereren in chat rooms en forums, etc. Dit soort content moet voldoen aan onze normen en waarden en we houden ons het voorrecht om deze content te verwijderen als het naar ons inzicht niet voldoet aan onze normstelling.
De normstelling voor content kan varieren afhankelijk van het feit waar je je bevind in One Two Gaming en de verwachtingen van de gemeenschap. Sterke vulgaire taal, lompe- of seksueelgetinte opmerkingen, discussies over illegale drugs en laster zijn beledigend en nooit geschikte content voor One Two Gaming. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een grijs gebied. Gebruik altijd je gezond verstand. Iets wat je niet in een kamer vol onbekende mensen of op het werk zou zeggen is ook geen onderwerp voor in de chat of op de forums. One Two Gaming bepaald uiteindelijk of content geschikt is of niet en heeft hierin het laatste woord.
Mensen die One Two Gaming vertegenwoordigen hebben het recht toezicht te houden op je communicatie op One Two Gaming. Omdat we niet alle content op One Two Gaming kunnen controleren, en omdat we dat ook niet proberen, kan je zaken tegen komen die je niet wil zien. Je kan hiervan melding maken via het klachten e-mail adres. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor wat je tegenkomt op One Two Gaming.

Online gedrag
Je gaat er mee akkoord dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor het gebruik van One Two Gaming en al je communicatie en activiteiten op de diensten, inclusief alle content die je aanbied op One Two Gaming. Hieronder het schadeloos stellen en vrijwaren van aansprakelijkheid van One Two Gaming, affiliates, werknemers of derde partijen voor schade die ontstaat uit jouw gedrag op One Two Gaming, inclusief alle content die je aanbied. Online gedrag moet gebaseerd zijn op gezond verstand en basis etiquette. Je overtreed de Algemene Voorwaarden als je (of anderen die je seizoenskaart of registratienaam gebruiken) een van de volgende dingen doet:
Het plaatsen, versturen, promoten of verspreiden van content die illegaal is. Lastig vallen, bedreigen, vernederen, of gedrag dat op welke manier dan ook ongewenst is door een ander persoon op het netwerk. Dit betekend: geen vervelende dingen zeggen over anderen, anderen geen ongewenste boodschappen sturen, geen racistische-, discriminerende- of andere kwaadaardige uitspraken doen over mensen hun ras, seksuele geaardheid, geloof, achtergrond, etc. Als je het niet eens bent met iemand moet je reageren op het onderwerp, niet op de persoon. Het verspreiden of het helpen verspreiden van content die beschadigend, beledigend, racistisch, onteerend,vulgair, seksueel getint, de privacy verstuurd of in welke vorm dan ook niet word getolereerd. Laster wordt niet getolereerd. Het is niet toegestaan om je voor te doen als andere personen, zoals bekendheden, aan te geven dat je een medewerker van One Two Gaming bent of een vertegenwoordiger van One Two Gaming, of om pogingen te doen om gebruikers te misleiden door te insinueren dat je van One Two Gaming bent of een van de partners of affiliates van One Two Gaming. Pogingen om passwords, andere ledeninformatie, of prive informatie, te verkrijgen van een Abonnee, registrant of andere gebruikers van het One Two Gaming netwerk. Denk eraan dat One Two Gaming medewerkers nooit om je password zullen vragen. Geef je nooit je password, persoonsgegevens of betaling informatie door aan anderen. Het uploaden van software of content waar je niet de toestemming voor hebt om deze te distribueren. Het promoten of aanmoedigen van illegale activiteiten zoals inbreken, kopieeren of distribueren van illegale software. Het uploaden van bestanden die virussen bevatten, schadelijke- of beschadigde data. Het plaatsen van boodschappen voor elk doel anders dan persoonlijke communicatie, of het plaatsen van advertenties of promotie materiaal, kettingbrieven, piramide spellen of op enige wijze commercieel gebruik maken van onze dienst. Onjuist gebruik van het spel support systeem of het maken van valse rapporten.
Houd je altijd aan de regels en wetgeving, waar je ook bent. Dit geldt ook voor de regels van programma's van derde partijen, van service providers, binnenlandse-, of buitenlandse wetgeving waar toepasselijk. Onwetendheid is geen excuus. Andere diensten hebben hun eigen regels, het is daarom aan te raden die te kennen voordat je ze gebruikt.

Verboden gedrag
De wetten die gelden in de normale wereld moeten ook gehoorzaamd worden in de "computer wereld". We tolereren geen illegaal gedrag op het One Two Gaming netwerk. In het geval van overtreding beeindigen het gebruik van de dienst en zullen waar nodig met de wet samenwerken.
Verwijzingen en links naar sites van derde partijen One Two Gaming kan hyperlinks bevatten naar andere websites die beheerd worden door andere partijen dan One Two Gaming zoals adverteerders en andere content aanbieders. Deze pagina's mogen data verzamelen of persoonlijke informatie opvragen van je. One Two Gaming beheert zulke pagina's niet en is niet verantwoordelijk voor hun content, Privacy Beleid, of de content die de pagina verzamelt.
Verbinden met de dienst, aard van de communicatie. Als je verbinding maakt met One Two Gaming, kunnen we informatie van de computer verzamelen die gebruikt wordt om contact te maken met One Two Gaming. Het gaat hierbij om informatie over de hardware en elke data gerelateerd aan de werking van de One Two Gaming software. We zullen geen persoonlijke data over je verzamelen, zonder jou medeweten en toestemming zoals vermeld in het Privacy Beleid.
Je bevestigd en gaat akkoord dat je communicatie met andere gebruikers via chats, forums en andere methoden met betrekking tot deze dienst publiekelijk zijn en geen prive communicatie, en dat je geen privacy verwacht met betrekking tot deze dienst. Je bevestigd dat persoonlijke informatie die je verspreid op deze dienst door anderen gezien kan worden en kan leiden tot ongewenste communicatie. Daarom raden we je sterk aan om geen persoonlijke informatie over jezelf vrij te geven in de publieke communicatie op onze diensten. One Two Gaming is niet verantwoordelijk voor informatie die jij kiest om uit te wisselen met andere gebruikers op onze dienst en het gedrag van deze gebruikers.

Commerciele activiteiten en ongewenste e-mail
Je mag geen enkel goed of dienst adverteren op het One Two Gaming netwerk. Kettingbrieven en piramide spellen zijn niet toegestaan. Je mag geen enkel onderdeel van One Two Gaming gebruiken om informatie te verzamelen, inclusief logingegevens, over One Two Gaming leden, en het gebruik van dat soort informatie om ongewenst mail te sturen of gebruik voor andere redenen is streng verboden. Je mag One Two Gaming niet gebruiken voor welk commercieel doel dan ook. Elke overtreding van deze regel kan leiden tot onmiddellijke beeindiging van je Abonnement of registratie en juridische vervolging.

Copyrights, Handelsmerken en Eigendomsrechten
Veel van de content beschikbaar op deze site is eigendom van One Two Gaming of van onze licentiehouders, en is beschermd door copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is erg makkelijk om in cyberspace dingen te kopieren, maar dat maakt het niet acceptabel of legaal. Je mag geen enkele content kopieren of downloaden van One Two Gaming mits er door ons nadrukkelijk toestemming is verleend.
Je zal niet kopieren, uitgeven, veranderen, verspreiden, laten zien of in publiek of prive, aanpassen of gebruik maken van, het werk dat je vind op One Two Gaming, tenzij One Two Gaming daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Het ongeoorloofd kopieeren van content gevonden op One Two Gaming kan leiden tot beeindiging van je Abonnement en aanleiding zijn voor verdere juridische stappen. Gelijktijdig kunnen andere content eigenaren soortgelijke stappen tegen je nemen. Als dat gebeurd stel je One Two Gaming schadeloos en verklaar je One Two Gaming onaansprakelijk even als, hun werknemers, aandeelhouders, partners, affiliates, en betrokken bedrijven.
Wanneer je content verstuurd naar One Two Gaming, geef je One Two Gaming het onherroepelijke recht om de content te gebruiken, quoten, opnieuw te plaatsen, herproduceren, aanpassen, verspreiden, doorgeven, uitzenden en op andere manieren wereldkundig maken, en publiekelijk de content laten, zien in welke vorm dan ook, overal, met of zonder vermelding van je naam ter discretie van One Two Gaming, zonder enige compensatie of kennisgeving.

One Two Gaming IS NIET AANSPRAKELIJK IN WELKE VORM DAN OOK AANGAANDE JOUW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE VAN One Two Gaming (INCLUSIEF DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE OPEENVOLGENDE OF INCIDENTELE SCHADE AAN JE COMPUTER HARDWARE OF SOFTWARE) EN HET RISICO (INCLUSIEF ZONDER LIMITATIE ENIGE SCHADE AAN JOUW COMPUTER) IS VOLLEDIG AAN JOUW

Beperkingen op Garantie en aansprakelijkheid
JE GEEFT NADRUKKELIJK TOE DAT HET GEBRUIK VAN One Two Gaming EN One Two Gaming SOFTWARE EN HET INTERNET VOLLEDIG JOUW EIGEN RISICO IS. One Two Gaming, One Two Gaming SOFTWARE, One Two Gaming PRODUCTEN, DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ALS BESCHIKBAAR" BASIS VOOR JOUW GEBRUIK, ZONDER GARANTIES VAN ENIG SOORT, TENZIJ ZULKE GARANTIES WETTELIJK NIET UITSLUITBAAR ZIJN. One Two Gaming BIEDT DE DIENST AAN OP EEN COMMERCIEEL VERANTWOORDE BASIS EN GARANDEERT NIET DAT JE TOEGANG TOT DE DIENST OF GEBRUIK VAN DE DIENST HEBT OP EEN DOOR JOUW GEKOZEN PLEK OF TIJDSMOMENT, OF DAT One Two Gaming VOLDOENDE CAPACITEIT HEEFT VOOR DE GEHELE DIENST OF IN EEN BEPAALDE GEOGRAFISCHE LOCATIE.

.JE GEEFT TE KENNEN EN GAAT AKKOORD MET HET FEIT DAT JE ENIGE EN EXCLUSIEF BESCHIKBARE OPLOSSING VAN ENIG EN ELK DISPUUT MET One Two Gaming IS OM TE STOPPEN MET HET GEBUIK VAN DE DIENST, EN JE ABONNEMENT OP TE HEFFEN ZOALS VERMELD IN DE ABONNEMENTS OVEREENKOMST. JE GEEFT TE KENNEN EN GAAT AKKOORD MET HET FEIT DAT One Two Gaming, BEGUNSTIGDEN, AFFILIATES NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERRICHTE HANDELEN OF HET UITBLIJVEN VAN HANDELINGEN AANGAANDE GEDRAG, COMMUNICATIE OF CONTENT OP HET One Two Gaming netwerk OF GEBRUIK VAN One Two Gaming SOFTWARE. IN GEEN GEVAL ZAL DE SCHULD VAN One Two Gaming, HAAR PARTNERS, WERKNEMERS, OF BETROKKEN DERDEN AAN JOU GROTER ZIJN DAT HET TOTAAL VAN DE DOOR JOU BETAALDE GELDEN AAN One Two Gaming. VOOR DE DIENST ZAL IN GEEN GEVAL One Two Gaming OF AFFILIATES VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR INCENDITELE OF OPEENVOLGENDE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN One Two Gaming, One Two Gaming SOFTWARE, HET INTERNET OF ENIGE ANDERE CLAIM GERELATEERDE AAN JE ABONNEMENT OF HET GEBRUIK HIER VAN. One Two Gaming MOEDIGT NIET AAN, STAAT NIET IN VOOR OF GARANDEERT ENIG PRODUCT OF DIENST VAN EEN DERDE PARTIJ AANGEBODEN DOOR HET One Two Gaming netwerk EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT HOUDEN OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN JOUW EN DERDE PARTIJEN.

Commerciele Nieuwsberichten
Met jouw inschrijving ga je akkoord dat je een nieuwsbrief van One Two Gaming 1 keer per maand kan ontvangen op het emailadres dat je hebt opgegeven.
Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor deze nieuwsberichten. Deze uitschrijving heeft geen invloed op jouw lidmaatschap bij One Two Gaming.
Je kan je uitschrijven door je in te loggen en op Profiel Beheren te klikken. Vink het vierkantje aan 'Stuur mij geen game mails.'